Lagfart

Om du köper en fastighet eller får en fastighet i gåva, vid arvskifte eller genom bodelning ska du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Genom att ansöka om lagfart blir du registrerad som ägare till fastigheten. Tillsammans med din ansökan måste du skicka med fångeshandlingen (det vill säga gåvobrevet, köpekontraktet eller annan handling som bevisar att du är den nya ägaren). Ansökan bör skickas in så snart som möjligt eftersom det är viktigt att det framgår att det är du som äger fastigheten så att inte tidigare ägare olovligen belånar fastigheten.

Lagfartskostnaden varierar stort beroende på genom vilket fång fastigheten erhållits (köp, gåva, arv eller bodelning) och uppmärksamhet krävs då även skattereglerna är olika, särskilt avseende uppskov. Det är därför viktigt att i förväg noga tänka igenom hur en ägarövergång ska ordnas, särskilt i närståendesituationer.

Delad lagfart för bostad

Spelar det egentligen någon roll om en eller båda av er står som ägare av bostaden? Det finns skattemässiga fördelar med delad lagfart. Om båda äger fastigheten har exempelvis båda rätt att göra ROT-avdrag. Att båda äger fastigheten kan även får betydelse vid eventuell skilsmässa och vid dödsfall.

Vi kan hjälpa till

Vi kan hjälpa er med ansökan om lagfart och även med upprättande av köpekontrakt och gåvobrev. Hos oss möter du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.