Dokumentbevakning

Förvaring av juridiska dokument

Säker förvaring och bevakning av dina juridiska dokument

Att förvara till exempel ett testamente på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

För att undvika att dina juridiska dokument kommer bort, förvanskas eller förstörs så erbjuder vi bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tar vi ett engångsbelopp  på 1995 kr. 

Säker förvaring och bevakning - hur går det till?

Vi erbjuder förvaring och bevakning av viktiga dokument via tjänsten "Dokumentbevakning". Hos oss finns dina dokument tryggt förvarade i ett kassaskåp. De hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för dina handlingar.

Vad kan jag förvara?

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du lämnar vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle. 

Säkerhet:

Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar. Därför är säkerheten viktigt för oss:

Om vi skulle gå i konkurs, upphöra eller köpas upp av konkurrenter utanför Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) så går depån automatiskt tillbaka till SBF som övertar bevakningen. Du kan alltid vara säker på att bevakningen sker på ett tryggt sätt. 

Alla sökningar och händelser loggas i depån och du som depåinnehavare kan begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts. 

Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på jurist eller begravningsbyrån samt systemansvarig har möjlighet att se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas.

Om du t.ex. flyttar och vill ta med din depå till din nya ort, så vänder du dig till den nya jurist eller begravningsbyrån som hjälper dig med flytten av den digitala depån samt originalhandlingarna.