Vår auktorisation

Att få hjälp av en auktoriserad boutredare som kan sin sak är viktigt. Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Kinds Juridik har en av ca 135 st av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserade boutredare som kan erbjuda den trygghet som en auktorisation innebär.

Vad krävs för att bli auktoriserad?

För att bli en auktoriserad boutredare måste man genomgå  auktorisationsutbildningen som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du kan se auktorisationen som en extra trygghet – en försäkran om att du får rätt hjälp på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Mer om auktorisationskraven

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på en auktoriserad boutredare går du enklast in på www.begravningar.se

Personuppgifter enligt nya Dataskyddsförordningen

Kinds Juridik hanterar personuppgifter enligt GDPR. Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs, vi har bara kvar dem så längre det är nödvändigt och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Läs vår integritetspolicy >>