Arvskifte

När någon går bort innebär det ofta att arvet efter den avlidne ska fördelas till de som ärver. Saker och tillgångar som den avlidne lämnat efter sig ska skiftas för att istället ägas av arvtagarna. Processen kan vara påfrestande, både känslomässigt och juridiskt.

Innan man kan skifta dödsboet ska alla eventuella skulder och begravningskostnader betalas. Som delägare i ett dödsbo har du dock inget personligt ansvar för den avlidnes skulder. Kan inte dödsboet betala skulderna skrivs de därför oftast av. Om den avlidne var gift eller sambo gör man oftast en bodelning innan arvskiftet.

Att skifta boet

När skulder och kostnader betalats är det dags att dela tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Utöver det som står angivet i ett testamente är det fritt att dela tillgångarna som delägarna själva önskar.

Själva avtalet som anger hur tillgångarna fördelas kallas för arvskifte, som är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i ett dödsbo. Det är en skriftlig handling som ska undertecknas av alla som har del i dödsboet. Om det bara finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte. Kan delägarna inte komma överens kan man, genom tingsrätten, ansöka om en skiftesman eller boutredningsman som har till uppgift att ena arvtagarna i en frivillig överenskommelse eller besluta om fördelningen av arvet i ett så kallat tvångsskifte.

Vi hjälper er

Hos oss möter du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik. Vi ser till att göra processen så enkel som möjligt och svarar på era frågor gällande juridiska rättigheter och fördelning av arv.