Bouppteckning

När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar till exempel. Tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg, men som ändå behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder.

Vad händer nu?

Vid ett dödsfall blir de som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Tillsammans representerar de dödsboet och behöver enas om vad som ska göras med det som finns kvar.

Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning hållas. Ytterligare en månad senare ska den vara inskickad till Skatteverket för registrering. En bouppteckning är en sammanställning av den bortgångnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är en juridisk handling och fungerar som dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Om pengarna inte räcker

Om den avlidne lämnar efter sig väldigt små tillgångar, exempelvis om tillgångar och försäkringar inte täcker begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en s.k. dödsboanmälan. Socialkontoret i den avlidnes hemkommun prövar om det går att göra en dödsboanmälan och ansvarar också för att dödsboanmälan blir gjord.

Obs! Tänk på att stoppa autogiron, inte ta ut några pengar och att inte betala några räkningar överhuvudtaget.

Bra att tänka på vid bouppteckning

En bouppteckning får inte göras på egen hand av dödsbodelägare, utan kräver två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Vilka du vill ta hjälp av väljer du själv, men eftersom det är viktigt att bouppteckningen görs korrekt är det klokt att anlita experter inom området.

Vi kan hjälpa till hela vägen

Bouppteckningen är första steget för att du ska kunna gå vidare juridiskt sett. Om du vill hjälper vi dig även med dödsboförvaltning och arvskifte.