Sambo

Att flytta ihop är ett stort steg. Men det är också ett stort juridiskt steg. Därför är det klokt att ta reda på vad samboförhållandet innebär. Vad är ditt, vad är mitt och vad är vårt? Och vem får vad om det tar slut?

Att vara sambo är inte alls samma sak som att vara gifta.

Som sambor har ni långtifrån samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen gäller bara bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans.

Ni ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är inte alltid förmånstagare till varandras livförsäkringar.

Bra att tänka på för dig som är sambo:

Äganderätt

Som sambor äger var och en av er det ni själva köper eller får. Vid en bodelning är det bara bohag och bostad som ni köpt eller fått för att använda tillsammans som ingår. Det spelar då ingen roll vem som betalat mest för till exempel en lägenhet, värdet av lägenheten efter avdrag för skulder ska ändå delas lika om ni separerar eller någon av er dör. Det är därför en bra idé att dela på kostnaderna vid större inköp. Om ni betalar olika mycket pengar behöver ni skriva juridiska dokument för att undvika att det blir orättvist vid eventuell separation eller dödsfall.

Testamente

Sambor ärver inte varandra. Genom att skriva ett testamente kan ni till viss del styra hur och när arv tas ut och på så sätt säkerställa trygghet för den avlidnes partner, vilket kan bli aktuellt till exempel om han eller hon vill bo kvar i ett gemensamt hem.

Om din sambo dör får du bara behålla värdet av halva bostaden och halva bohaget om ni köpt det för gemensam användning. Resten av tillgångarna ärver barnen. Finns inga barn ärver sambons föräldrar eller syskon. Ni kan skydda varandra genom att skriva ett testamente.

Samboavtal

Genom att skriva samboavtal kan ni avtala bort vissa delar ur sambolagen, till exempel att kristallkronan inte ska ingå i bodelning eller det vanligaste att det inte ska göras någon bodelning alls om ni separerar eller någon av er dör. Om ni sedan gifter er blir samboavtalet automatiskt ogiltigt.

Försäkringar vid dödsfall.

Se till att ni är förmånstagare, till varandras försäkringar dvs den som får ut försäkringspengarna. Det behöver också gälla tjänstegrupplivförsäkringarna som ni har via arbetet.

Kom in till oss när ni är som lyckligast.

Det finns flera frågor som är bra att diskutera för att skapa trygghet som sambor. Det ska ni göra innan en separation är aktuell. Kanske behöver ni ett testamente eller ett samboavtal? Hos oss möter du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.