Skilja sig eller separera

Att skiljas eller flytta isär är sällan enkelt. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Mitt i allt finns också praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad och ekonomi. Det kan handla om hur bodelningen ska göras, vad som händer med gemensamma eller enskilda skulder och hur ni ska göra med bostaden.

Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

En skilsmässa inleds formellt alltid med att någon av er lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I vissa fall krävs betänketid i sex till tolv månader innan ni blir juridiskt och formellt skilda, till exempel om ni har barn under 16 år.

Ett samboförhållande upphör när samborna gifter sig, flyttar isär eller någon av dem dör. Någon formell ansökan till myndighet behövs inte när du är sambo.

Det är olika regler för bodelning som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambo.

Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter separationen vill ändra i ägarförhållanden kring till exempel er bostad.

Vi kan hjälpa till

Vi kan hjälpa till med bodelningsavtalet och vara behjälpliga med att söka lagfart hos lantmäteriet.

Hos oss träffar du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.