Ta hand om ett dödsfall

Om bouppteckning, förvaltning och arvskifte

När en älskad människa dör är pappersarbete det sista man vill tänka på. Ändå måste det göras. Mitt i en omtumlande tid ska en begravning planeras, och därtill kommer en lång rad praktiska, ekonomiska och juridiska frågor. Då kan det vara skönt att få hjälp av någon som vet hur allt fungerar och vilka lagar och regler som gäller.

Vår personal kan avlasta dig genom hela processen från bouppteckning till arvskifte.

Vad händer nu?

1. Bouppteckning

Bouppteckning kan beskrivas som ”livets bokslut”. Här summeras den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader efter dödsfallet och därefter ska det juridiska dokumentet som kallas bouppteckning inom en månad skickas till Skatteverket för registrering.

2. Förvaltning av dödsboet

Direkt efter dödsfallet behöver dödsboet förvaltas. Dödsboets räkningar ska betalas och bostaden ska tas om hand. Förvaltningen innebär oftast försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag, uppsägning av prenumerationer, telefoner, städning osv. Även deklaration och slutredovisning behöver göras. Förvaltningen av dödsboet kan pågå länge, ibland i flera år. Vi hjälper till med juridik, ekonomi och annan administration som ingår i en dödsboförvaltning.

3. Bodelning och arvskifte

När dödsboets skulder har betalats och den avlidnes tillgångar har sålts, eller när delägarna är överens om fördelningen, ska arvet delas. Om den avlidne var gift eller sambo görs först en bodelning. Arvskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i ett dödsbo. Vi hjälper till med att upprätta det skriftliga arvskiftet och kan också ordna en lagfartsansökan om det behövs.

Vi kan hjälpa till

Det finns många frågor och åtgärder som behöver hanteras efter ett dödsfall. Vår personal är experter på bouppteckningar, dödsboförvaltningar och arvskiften, och kan hjälpa dig genom hela processen eller med de delar du väljer.