Leva ensam

Singel-Ensamstående-Bo själv

Vi ger dig några goda råd.

Framtidsfullmakt

Ta hand om dig själv – innan någon annan gör det.

Framtidsfullmakt är ett nytt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Testamente

Som ensamstående är det viktigt att du funderar på hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Saknar du arvingar så tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden. Vill du istället att tillgångarna ska tillfalla någon särskild måste du upprätta ett testamente. För att säkerställa att testamentet uppfyller de krav lagen ställer är det klokt att ta juridisk hjälp för att upprätta det.

Gåvobrev

Ett gåvobrev behöver du när du ska ge bort något värdefullt, exempelvis en fastighet eller en större summa pengar.

Med gåvobrevet kan du bland annat skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren.

Skuldebrev

Om du lånar ut pengar till någon bör du upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning och skapar trygghet och tydlighet även för dina arvingar.

Vi kan hjälpa er

Hos oss möter du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.