Bli inte av med ditt arv - Inventera försäkringar

Många har knappt koll på sina egna försäkringar och ännu mindre en nära anhörig. Vi ger er svaren från över 40 försäkringsbolag, begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, livförsäkringar samt utreder tjänstegruppliv olycksfall med mera. I vissa fall finns det försäkringar som täcker hela begravningskostnaden.

Det går att göra en försäkringsinventering upp till 10 år efter ett dödsfall har skett och givetvis även på de efterlevande också.

Gör din egen försäkringsinventering nu

Vilka försäkringar har du?

  • Har du efterlevandeskydd eller förmånstagarförordnande på dina försäkringar?
  • Hur ser din pension ut?
  • Vem ärver dina försäkringar?
  • Vad händer om jag dör?

Nedsläckning av sociala medier

Tänk på att konton som tex Facebook och Instagram lever kvar även efter det att man gått bort. Har du inte rätt lösenord kan du inte själv släcka ner sociala medier. För en engångskostnad kan vi hjälpa till med detta.